Medycyna pracy zajmuje się badaniem i monitorowaniem zdrowia wszystkich pracowników. Dodatkowym zadaniem dla lekarza medycyny pracy jest wykrywanie zagrożeń zdrowotnych, wynikających z miejsca i stanowiska pracy. Lekarz wydaje orzeczenie o zdolności do wykonywania zawodu i braku przeciwskazań do pracy.

Godziny przyjęć

Dudojć Sławomir
lek.med.
Godziny przyjęć
Wtorek - 12:00-14:00
Piątek - 09:00-12:00

Pytania i odpowiedzi

Specjalista medycyny pracy przeprowadza u pracowników:

  • badania wstępne – obowiązkowe u pracownika przed rozpoczęciem nowej pracy,
  • badania okresowe – które muszą być przeprowadzone przed upływem terminu badania określonego w orzeczeniu lekarskim jako data następnego badania,
  • badania kontrolne – przeprowadzane wśród pracowników niezdolnych do pracy z powodu choroby dłużej niż 30 dni.

Lekarz medycyny pracy wydaje wstępne i okresowe orzeczenia o zdolności do wykonywania zawodu. Zakres badań profilaktycznych zależy od charakteru wykonywanej pracy, dlatego na skierowaniu powinno być szczegółowo opisane stanowisko pracy wraz z informacjami na temat możliwych czynników szkodliwych dla zdrowia.

Wybierz specjalizacje

Alergolog
Aparaty Słuchowe
Dermatolog
Diabetolog
Endokrynolog
Gastrolog
Ginekolog
Internista
Kardiolog
Medycyna pracy
Neurochirurg
Neurolog
Okulista
Ortopeda
Otolaryngolog
Pediatra
Psychiatra
Pulmonolog
Radiolog
Rehabilitacja
Reumatolog
Urolog
USG

Wybierz badanie

Audiometria
Badanie poligraficzne snu
Echo serca
EKG
Holter ciśnieniowy i EKG
OCT oka
Spirometria
Tympanometria
USG