Medycyna pracy zajmuje się badaniem i monitorowaniem zdrowia wszystkich pracowników. Dodatkowym zadaniem dla lekarza medycyny pracy jest wykrywanie zagrożeń zdrowotnych, wynikających z miejsca i stanowiska pracy. Lekarz wydaje orzeczenie o zdolności do wykonywania zawodu i braku przeciwskazań do pracy.

Godziny przyjęć

Jakub Nieścieruk
lek.med.
Godziny przyjęć
Sobota - 09:00-14:00
Lech Zahorski
lek.med.
Godziny przyjęć
Piątek - 16:00-20:00
Elżbieta Sobol
lek.med.
Godziny przyjęć
Wtorek - 15:30-19:00
Sylwia Gajda
mgr
Godziny przyjęć
Piątek - 09:00-12:00
Anna Boćkowska
lek.med.
Godziny przyjęć
Piątek - 10:00-14:00
Ewelina Trojacka
lek.med.
Godziny przyjęć
Sobota - 09:00-14:00

Pytania i odpowiedzi

Specjalista medycyny pracy przeprowadza u pracowników:

  • badania wstępne – obowiązkowe u pracownika przed rozpoczęciem nowej pracy,
  • badania okresowe – które muszą być przeprowadzone przed upływem terminu badania określonego w orzeczeniu lekarskim jako data następnego badania,
  • badania kontrolne – przeprowadzane wśród pracowników niezdolnych do pracy z powodu choroby dłużej niż 30 dni.

Lekarz medycyny pracy wydaje wstępne i okresowe orzeczenia o zdolności do wykonywania zawodu. Zakres badań profilaktycznych zależy od charakteru wykonywanej pracy, dlatego na skierowaniu powinno być szczegółowo opisane stanowisko pracy wraz z informacjami na temat możliwych czynników szkodliwych dla zdrowia.

Wybierz specjalizacje

Aparaty Słuchowe
Pulmonolog
Rehabilitacja
Diabetolog
Neurochirurg
USG
Reumatolog
Radiolog
Urolog
Neurolog
Endokrynolog
Okulista
Gastrolog
Medycyna pracy
Ortopeda
Psychiatra
Otolaryngolog
Pediatra
Kardiolog
Ginekolog
Internista
Dermatolog
Alergolog

Wybierz badanie

Tympanometria
Audiometria
Spirometria
Echo serca
Badanie poligraficzne snu
EKG
OCT oka
USG
Holter ciśnieniowy i EKG