Spirometria to badanie polegające na pomiarze objętości oraz pojemności płuc, a także zmierzeniu przepływu powietrza w płucach i oskrzelach podczas wdechu oraz wydechu.

Na podstawie tych wyliczeń można wykryć nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu oddechowego. Podczas badania wykorzystywane jest urządzenie zwane spirometrem.

Cała procedura jest nieinwazyjna oraz w pełni bezpieczna dla pacjenta.

Pytania i odpowiedzi

Badanie spirometryczne wykonuje się w celach profilaktycznych m.in. u osób w podeszłym wieku, nałogowych palaczy oraz osób pracujących w szkodliwych dla płuc warunkach (np. wdychających pyły czy mających kontakt z toksynami).

Oprócz tego spirometria może być przeprowadzona w celach diagnostycznych u pacjentów, u których występują objawy w postaci:

  • przewlekłego kaszlu,
  • duszności,
  • obecności krwi w plwocinie,
  • obniżonej tolerancji wysiłku,
  • świszczącego oddechu.

Oczywiście spirometria może być także wykonywana w celach kontrolnych u osób z już zdiagnozowanymi chorobami układu oddechowego.

Wybierz specjalizacje

Aparaty Słuchowe
Pulmonolog
Rehabilitacja
Diabetolog
Neurochirurg
USG
Reumatolog
Radiolog
Urolog
Neurolog
Endokrynolog
Okulista
Gastrolog
Medycyna pracy
Ortopeda
Psychiatra
Otolaryngolog
Pediatra
Kardiolog
Ginekolog
Internista
Dermatolog
Alergolog

Wybierz badanie

Tympanometria
Audiometria
Spirometria
Echo serca
Badanie poligraficzne snu
EKG
OCT oka
USG
Holter ciśnieniowy i EKG