Spirometria to badanie polegające na pomiarze objętości oraz pojemności płuc, a także zmierzeniu przepływu powietrza w płucach i oskrzelach podczas wdechu oraz wydechu.

Na podstawie tych wyliczeń można wykryć nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu oddechowego. Podczas badania wykorzystywane jest urządzenie zwane spirometrem.

Cała procedura jest nieinwazyjna oraz w pełni bezpieczna dla pacjenta.

Pytania i odpowiedzi

Badanie spirometryczne wykonuje się w celach profilaktycznych m.in. u osób w podeszłym wieku, nałogowych palaczy oraz osób pracujących w szkodliwych dla płuc warunkach (np. wdychających pyły czy mających kontakt z toksynami).

Oprócz tego spirometria może być przeprowadzona w celach diagnostycznych u pacjentów, u których występują objawy w postaci:

  • przewlekłego kaszlu,
  • duszności,
  • obecności krwi w plwocinie,
  • obniżonej tolerancji wysiłku,
  • świszczącego oddechu.

Oczywiście spirometria może być także wykonywana w celach kontrolnych u osób z już zdiagnozowanymi chorobami układu oddechowego.

Wybierz specjalizacje

Alergolog
Aparaty Słuchowe
Dermatolog
Diabetolog
Endokrynolog
Gastrolog
Ginekolog
Internista
Kardiolog
Medycyna pracy
Neurochirurg
Neurolog
Okulista
Ortopeda
Otolaryngolog
Pediatra
Psychiatra
Pulmonolog
Radiolog
Rehabilitacja
Reumatolog
Urolog
USG

Wybierz badanie

Audiometria
Badanie poligraficzne snu
Echo serca
EKG
Holter ciśnieniowy i EKG
OCT oka
Spirometria
Tympanometria
USG