POLITYKA COOKIES SERWISU

Obowiązuje od: 3 sierpnia 2022 r.

www.prima-med.eu

§1
Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z Serwisu prowadzonego pod adresem www.prima-med.eu oraz w związku ze świadczeniem usług leczniczych w Prima Med Przychodnia Lekarzy Specjalistów jest PRIMA MED sp. z o.o., ul. Gośniewska 46, 05-660 Warka, NIP: 7972079079; REGON: 521585773; KRS: 0000963036.

2. Kontakt z Administratorem danych i właścicielem strony internetowej: primamed@prima-med.eu
3. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały udostępnione w Polityce Prywatności RODO dostępnej pod adresem: www.prima-med.eu/polityka-prywatnosci
4. Serwis używa plików cookies, aby dostarczać usługi i funkcje dostosowane do preferencji i potrzeb Użytkowników Serwisu, w szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
5. Pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy, tj. są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki lub trwały. Stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze stron Serwisu i służą do przechowywania informacji, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze stron, a także umożliwia zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień.
6. Dane zawarte w plikach cookies nie są łączone z przekazanymi przez Użytkownika danymi osobowymi podczas korzystania z usług Administratora danych.

§2
Stosowane definicje

1. Cookies – małe pliki, które są pobierane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika, powiązanym z informacjami o sposobie użytkowania strony.
2. Użytkownik – osoba, która dobrowolnie korzysta z usług i treści dostępnych w Serwisie, tj. przegląda strony Serwisu, kontaktuje się z właścicielem Serwisu poprzez formularze lub dane teleadresowe dostępne na stronie internetowej, korzysta z usług Administratora danych, etc.
3. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.prima-med.eu za pomocą której Użytkownik może przeglądać zawartość Serwisu lub skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą formularzy lub danych teleadresowych, dostępnych na stronie.
4. Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

§3
Cele cookies

1. Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach funkcjonalnych, tj. dostosowania zawartości stron Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych (wyświetlanie dostosowane do potrzeb), jak dokonania analiz i statystyk, które dostarczą informacji, w jaki sposób Użytkownik Serwisu korzysta ze stron, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
2. W celu usprawnienia komunikacji, jak i optymalizacji działań Użytkownika zainstalowano na stronie wtyczkę Facebooka – narzędzie umożliwiające bezpośrednie przejście Użytkownika na Fanpage Administratora danych, prowadzony na stronie portalu społecznościowego Facebook o nazwie konta „Przychodnia PRIMA-MED”, prowadzonego na portalu dostarczanym przez Meta Platforms Ireland Limited (dawniej: Facebook Inc.), adres: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Dublin, D02X525, Irlandia. Po przejściu do serwisu społecznościowego Facebook i Instagram Użytkownicy podlegają dodatkowo zasadom ochrony prywatności, opisanym w tym serwisie, w szczególności na stronie: https://www.facebook.com/privacy/

§4
Akceptacja lub zmiana ustawień cookies

1. Użytkownik może zaakceptować stosowanie cookies w powyższych celach, odrzucić je lub wyrazić zgodę tylko na wybrane cookies.
2. Użytkownik może w każdej chwili skasować i/lub wyłączyć cookies w przeglądarce internetowej, z której korzysta podczas przeglądania Serwisu.
3. Skasowanie lub wyłączenie plików cookies może spowodować trudności lub ograniczoną funkcjonalność niektórych części strony (dotyczy cookies funkcjonalnych). Niektóre pliki cookies mogą być bowiem niezbędne do prawidłowego działania stron Serwisu i wyświetlenia treści na danym rodzaju urządzenia.
4. W celu zarządzania cookies Użytkownik może skorzystać także z funkcji dostępnych w przeglądarce, z której aktualnie korzysta. Instrukcje zarządzania cookies dostępne są na stronach dostawców przeglądarek internetowych, w szczególności:
a) Google Chrome – instrukcja
b) Mozilla Firefox – instrukcja
c) Apple Safari – instrukcja
d) Microsoft Internet Explorer – instrukcja

§5
Postanowienia końcowe

1. W przypadku zmiany obowiązującej Polityki cookies, w szczególności w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności Użytkowników, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywać po 14 dniach od dnia ich publikacji na stronach Serwisu.

Wybierz specjalizacje

Alergolog
Aparaty Słuchowe
Dermatolog
Diabetolog
Endokrynolog
Gastrolog
Ginekolog
Internista
Kardiolog
Medycyna pracy
Neurochirurg
Neurolog
Okulista
Ortopeda
Otolaryngolog
Pediatra
Psychiatra
Pulmonolog
Radiolog
Rehabilitacja
Reumatolog
Urolog
USG

Wybierz badanie

Audiometria
Badanie poligraficzne snu
Echo serca
EKG
Holter ciśnieniowy i EKG
OCT oka
Spirometria
Tympanometria
USG