Audiometria słowna jest najczęściej badaniem wykonywanym jako uzupełnienie audiometrii tonalnej.

Dzięki niej można ocenić słyszenie i rozumienie mowy przez osobę badaną, czyli tzw. wydolność socjalną słuchu (zdolność komunikowania się w życiu codziennym).

Pytania i odpowiedzi

Audiometria mowy jest badaniem, które wykonuje się u pacjentów z niepokojącymi objawami, takimi jak:

  • niedosłuch (dotyczący jednego lub obojga uszu),
  • wady wymowy,
  • opóźnienie w rozwoju mowy (u dzieci),
  • zawroty głowy,
  • kłopoty z koncentracją słuchową,
  • zaburzenia równowagi.


Audiometria
słowna jest wykonywana także u osób z podejrzeniem niedosłuchu odbiorczego lub przewodzącego, a także z urazami i chorobami, które mogą skutkować uszkodzeniem narządu słuchu (urazy czaszki, tętniaki, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, stwardnienie rozsiane).

Wybierz specjalizacje

Aparaty Słuchowe
Pulmonolog
Rehabilitacja
Diabetolog
Neurochirurg
USG
Reumatolog
Radiolog
Urolog
Neurolog
Endokrynolog
Okulista
Gastrolog
Medycyna pracy
Ortopeda
Psychiatra
Otolaryngolog
Pediatra
Kardiolog
Ginekolog
Internista
Dermatolog
Alergolog

Wybierz badanie

Tympanometria
Audiometria
Spirometria
Echo serca
Badanie poligraficzne snu
EKG
OCT oka
USG
Holter ciśnieniowy i EKG