Audiometria słowna jest najczęściej badaniem wykonywanym jako uzupełnienie audiometrii tonalnej.

Dzięki niej można ocenić słyszenie i rozumienie mowy przez osobę badaną, czyli tzw. wydolność socjalną słuchu (zdolność komunikowania się w życiu codziennym).

Pytania i odpowiedzi

Audiometria mowy jest badaniem, które wykonuje się u pacjentów z niepokojącymi objawami, takimi jak:

  • niedosłuch (dotyczący jednego lub obojga uszu),
  • wady wymowy,
  • opóźnienie w rozwoju mowy (u dzieci),
  • zawroty głowy,
  • kłopoty z koncentracją słuchową,
  • zaburzenia równowagi.


Audiometria
słowna jest wykonywana także u osób z podejrzeniem niedosłuchu odbiorczego lub przewodzącego, a także z urazami i chorobami, które mogą skutkować uszkodzeniem narządu słuchu (urazy czaszki, tętniaki, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, stwardnienie rozsiane).

Wybierz specjalizacje

Alergolog
Aparaty Słuchowe
Dermatolog
Diabetolog
Endokrynolog
Gastrolog
Ginekolog
Internista
Kardiolog
Medycyna pracy
Neurochirurg
Neurolog
Okulista
Ortopeda
Otolaryngolog
Pediatra
Psychiatra
Pulmonolog
Radiolog
Rehabilitacja
Reumatolog
Urolog
USG

Wybierz badanie

Audiometria
Badanie poligraficzne snu
Echo serca
EKG
Holter ciśnieniowy i EKG
OCT oka
Spirometria
Tympanometria
USG