Echo serca

– podejrzenie wad serca
– nadciśnienie tętnicze
– choroba niedokrwienna serca
– choroby układu krążenia
– zapalenie wsierdzia
– zapalenia mięśnia sercowego
– przerost mięśnia sercowego
– zaburzenia rytmu serca
– kardiomiopatia
– ocena kurczliwości w chorobie wieńcowej i innych chorobach serca

Cel badania – ocena wad serca oraz ocena wydolności krążeniowej serca.

Lekarze:
Piotr Ścisło – dr n. med., specjalista kardiolog + USG