Alergolog-Pulmunolog

Alergolog

– konsultacja
– testy skórne
– spirometria

Pulmunolog

– Leczenie chorób płuc i oskrzeli
– Leczenie chorób wewnętrznych towarzyszących chorobom układu oddechowego

Lekarze:
Zofia Woźniak – specjalista alergolog, pulmonolog, pediatra