Zwolińska Monika
Specjalista psycholog

Psycholog

Jestem psychologiem, psychoterapeutką, absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na wydziale Społecznej Psychologii Klinicznej. Posiadam wieloletnie doświadczenie w obszarze pomocy drugiemu człowiekowi.

Pracuję w nurcie psychoterapii integracyjnej, czerpiąc z różnych podejść terapeutycznych i wybierając, to co wydaje się najbardziej skuteczne dla danego klienta. Przestrzegam zasad etycznych zawartych w Kodeksie Etycznym Psychologa oraz Kodeksie Etycznym Psychoterapeuty. Dbając o poszerzanie swoich kompetencji uczestniczę w licznych szkoleniach zawodowych oraz superwizuję swoją pracę.