Pawelczyk Małgorzata mgr
Specjalista logopedii

Logopeda

 • profilaktyka zaburzeń mowy
 • diagnoza zaburzeń mowy
 • stymulacja rozwoju mowy
 • terapia prostego opóźnionego rozwoju mowy
 • terapia dyslalii
 • terapia afazji i dysartrii
 • terapia niepłynności mówienia
 • terapia mowy u dzieci upośledzonych umysłowo
 • terapia mowy u dzieci z porażeniem mózgowym
 • terapia mowy u dzieci autystycznych
 • ćwiczenia z zakresu emisji głosu
 • konsultacje i porady logopedy
 • zaświadczenia logopedy na studia wyższe