Grzelewska Ryszarda
Specjalista internista

Internista

  • Diagnostyka i leczenie infekcji układu oddechowego i pokarmowego
  • Diagnostyka i leczenie schorzeń układu krążenia (nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, niewydolność krążenia)
  • Leczenie chorób układu pokarmowego (bóle brzucha, choroba wrzodowa, biegunki, przewlekłe zaparcia)
  • Leczenie chorób przewlekłych (np. cukrzyca)
  • Prowadzenie pacjentów w okresie poszpitalnym
  • Badania profilaktyczne
  • Wystawianie zaświadczeń , recept, zwolnień ZLA
  • Ekg z opisem