Zachorski Mirosław dr. n. med.
Specjalista kardiolog

Kardiolog

24 godzinne badanie EKG metodą Holtera
24 godzinne badanie ciśnienia tętniczego
konsultacje kardiologiczne
diagnostyka i leczenie chorób serca

Dorobek zawodowy
1998r.- I stopień specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych
2001r. – II stopień specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych
2008r – specjalizacja z zakresu Kadriologii

2003 r. Obrona pracy doktorskiej :Zaburzenia kurczliwości i perfuzji oceniane za pomocą bramkowej tomografii emisyjnej pojedynczego fotonu (GSPET) u chorych z zawałem serca leczonych pierwotną przezskórną angioplastyką naczyń wieńcowych (pPTCA)

2000-2001- Asystent w Oddziale Obserwacji Kardiologicznej WIM CSK MON Warszawa
2001-2003 -Starszy Asystent w Oddziale Obserwacji Kardiologicznej WIM CSK MON Warszawa
2003- Adiunkt Kliniki Kadriologii WIM CSK MON